BOM VAM REKLA ZA PICOKE

Bom vam rekla za Picoke
Si1 dobri so oni.
To vam za to velim
jer sem jedna od ni.

Ne verujte vu te priče
da so oni škrti,
znate da so vu dobroga
si1 prsti vuprti.

Picoki so dobri ljudi
pogledajte sami,
z nami pijte, ječte vi,
menite se z nami.

Ako smo škrti na reče,
al nesmo na jelu,
jel se veli kakov si
v jelu tak pri delu.

Podravci so dobri ljudi,
to vam sad velim,
da po dobru nas pamtite,
to vam ja želim.

Poslušaj:

Čita: Melita Kovačev